DataPitStop »Site MapDirectory
  Since Viewed

Indiana Judo
  Marion PAL Club Judo
Tsurikomi 05/21/2006 267
Gokyu (Orange)
Ashi 05/21/2006 323
Ashi Waza 05/21/2006 316
Gake 05/21/2006 307
Gari 05/21/2006 316
Goshi/Koshi 05/21/2006 320
Hane 05/21/2006 123
Hansoku Make 05/21/2006 104
Hantei 05/21/2006 124
Harai 05/21/2006 110
Jigo Hontai 05/21/2006 106
Kake 05/21/2006 103
Ki 05/21/2006 93
Kiai 05/21/2006 105
Ko 05/21/2006 104
Koshi Waza 05/21/2006 88
Kuzushi 05/21/2006 98
Nage 05/21/2006 143
Nage Waza 05/21/2006 82
O 05/21/2006 89
O Goshi 05/21/2006 110
OSoto Gari 05/21/2006 96
Shido 05/21/2006 111
Shizen Hontai 05/21/2006 106
Sono Mama 05/21/2006 113
Soto 05/21/2006 111
Te 05/21/2006 134
Te Waza 05/21/2006 93
Tsukuri 05/21/2006 125
Uchi 05/21/2006 111
Waza 05/21/2006 107
Yoshi 05/21/2006 118
Ikkyu (Brown)
Ai yotsu 05/21/2006 72
Aka 05/21/2006 70
Bogyo 05/21/2006 79
Fusegi 05/21/2006 65
Hairi Kata 05/21/2006 76
Hikite 05/21/2006 64
Jikan 05/21/2006 61
Jita Kyoei 05/21/2006 73
Kappo 05/21/2006 79
Katate 05/21/2006 63
Kawazu Gake 05/21/2006 65
Kenka Yotsu 05/21/2006 69
Kohaku Shiai 05/21/2006 66
Komi 05/21/2006 65
Mata 05/21/2006 72
Morote 05/21/2006 66
Otoshi 05/21/2006 61
Ryote 05/21/2006 82
Seiroyku Zenyo 05/21/2006 52
Shiaijo 05/21/2006 58
Shimpan 05/21/2006 52
Shiro 05/21/2006 50
Sukashi 05/21/2006 72
Tai 05/21/2006 59
Tai Sabaki 05/21/2006 58
Tentori Shiai 05/21/2006 62
Tsuri 05/21/2006 31
Tsurite 05/21/2006 38
Uki 05/21/2006 33
Ura 05/21/2006 43
Ushiro 05/21/2006 27
Nikyu (Brown)
7 Katas 05/21/2006 43
Black Belt ranks (10) 05/21/2006 36
Fusen Gachi 05/21/2006 33
Gachi/Kachi 05/21/2006 36
Garami 05/21/2006 30
Joseki 05/21/2006 31
Juji gatame 05/21/2006 33
Junidan 05/21/2006 40
Kiken Gachi 05/21/2006 46
Kinsa 05/21/2006 29
Make 05/21/2006 35
Saga Gachi 05/21/2006 30
Rokyu (Yellow)
Anza 05/04/2006 682
Ayumi Ashi 05/04/2006 593
Dojo 05/04/2006 542
Domo Arigato 05/04/2006 84
Gi 05/04/2006 537
Hai 05/04/2006 76
Hajime 05/04/2006 577
Hidari 05/04/2006 540
Iie 05/04/2006 72
Ippon 05/04/2006 80
Judoka 05/04/2006 552
Kata 05/04/2006 533
Kiyotsuke 05/04/2006 562
Koho Ukemi 05/04/2006 620
Koka 05/04/2006 77
Matte 05/04/2006 551
Migi 05/04/2006 549
Onegai-shimasu 05/04/2006 69
Osae Komi 05/04/2006 540
Randori 05/04/2006 557
Rei 05/04/2006 570
Rokkyu 05/04/2006 73
Seiza 05/04/2006 551
Sensei 05/04/2006 538
Shiai 05/04/2006 557